KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HILLER P.H.U. Małgorzata Hiller ul. Chabrowa 23 86-031 Osielsko.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ..realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy plus okres gwarancji i czas usunięcia kopii zapasowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych HILLER P.H.U. Małgorzata Hiller ul. Chabrowa 23 86-031 Osielsko prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.